Please login/register to apply for this job.
20 Mar 2017

ContractJob Demand From Turkey For Heavy Truck Driver

Egga international construction pvt.ltd – Posted by ejobsnepal Kayseri, Turkey

Job Description

“Europe” को Turkey स्थित मुलुकमा रोजगारी को सुबर्ण अवसर……..

(1) कम्पनीको नाम:- Egga international construction pvt.ltd.

(2) कामदारको पद:- Heavy Truck Driver.

(3) मासिक तलब:- 700$ (ने.रु७५,०००)

(4) खाना+बस्न:- provide by company ( कम्पनीले दिने/

(5) काम गर्ने समय:- 10 hours per day. दिनको 10 घन्टा/

(6) करार अवधि:- 2 years. (२ बर्ष)

(7) योग्यता:- Neapali Heavy liecence+Age 24 Above..

(8) ओभर टाईम:- According to company rules. कम्पनी नियम अनुसर/

Final interview on:- March 30&31 #कम्पनिको प्रतिनिधि बाट,

#थप जनकारिको लागि सम्पर्क न. 9843623521, 9808004300

नोट:- कृपया agent ले सम्पर्क नगर्नु होला/ धन्यवाद..

 

HOW TO APPLY :

Plus Star Manpower Company,
Sinamangal, Kathmandu,
Contact Number : 9843623521, 9808004300

Job Categories: Turkey. Job Types: Contract. Job Tags: Heavy Truck Driver Job in Europe, Heavy Truck Driver Job in Turkey, Job Demand From Europe, Jobs From Turkey, and turkey. Salaries: 60,000 - 80,000.

Endless.

Apply for this Job